Home > Doa Harian > Bacaan setelah salam

Bacaan setelah salam

13 January 2008

‘Aku minta ampun kepada Allah.’ (tiga kali) (ii) ‘Ya Allah, Engkau pemberi keselamatan dan dariMu keselamatan, Maha Suci Engkau, wahai Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Mulia.’ (HR. Muslim 1/414)

‘Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagiNya. BagiNya puji dan bagiNya kerajaan. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang mencegah apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang memberi apa yang Engkau cegah. Nasib baik seseorang tidak berguna untuk menyelamatkan ancaman dariMu.’ (HR. Bukhari 1/255 dan Muslim 1/414)

‘Tiada Tuhan (yang layak disembah) kecuali Allah, Yang Maha Esa, tiada sekutu bagiNya. BagiNya kerajaan dan pujaan. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali (dengan pertolongan) Allah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Kami tidak menyembah kecuali kepadaNya. BagiNya nikmat, anugerah dan pujaan yang baik. Tiada Tuhan kecuali Allah, dengan memurnikan ibadah kepadaNya, sekalipun orang-orang kafir benci.’ (HR. Muslim 1/415)

‘Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah. Dan Allah Maha Besar (tiga puluh kali. TIdak ada Tuhan kecuali Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu bagiNya. BagiNya kerajaan. BagiNya pujaan. Dialah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu.’ (HR. Muslim 1/418) Bacalah surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Naas. Masing-masing surah dibaca setiap setelah shalat (wajib) sekali, kecuali setelah shalat Maghrib dan Subuh, tiga kali. (HR. Abu Dawud 2/86 dan An-Nasa’i 3/68)

Bacalah Ayat Kursi setiap selesai shalat (wajib). (HR. An-Nasa’i)

‘Tidak ada Tuhan kecuali Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu bagiNya, bagiNya kerajaan, bagiNya pujaan. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Dialah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Dibaca sepuluh kali setiap sesudah shalat Maghrib dan Subuh).’ (HR. Tirmidzi 5/515 dan Ahmad 4/227)

‘Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadaMu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal yang diterima.” (Dibaca setelah salam shalat Subuh) (HR. Ibn Majah dan lainnya)

    Advertisements
    Categories: Doa Harian Tags: , , ,
    %d bloggers like this: